การวัดและหาขนาดสเตย์

เมื่อเลือกแบบสเตย์ได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับรูปร่างแล้ว จึงเลือกหาขนาดให้พอดี เพื่อให้สเตย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้สวมใส่รู้สึกกระชับสบาย

  1. วัดรอบเอวขณะยืนตรง อย่าให้สายวัดเกยเข็มขัดหรือ ขอบกระโปรง เพราะจะทำให้ผิดขนาดได้ 1 - 2 นิ้ว
  2. วัดรอบสะโพกโดยใช้ส่วนที่กว้างที่สุดเป็นจุดวางสายวัด
  3. นำขนาดรอบเอวหักออกจากรอบสะโพก หากผลต่างที่ได้อยู่ระหว่าง 8 นิ้ว ให้ใช้รอบเอวในการเลือกขนาด
  4. หากผลต่างของรอบเอวและสะโพกตั้งแต่ 9 นิ้ว ให้เพิ่มขนาดขึ้นอีกหนึ่งขนาด
  5. สำหรับผู้ที่มีโคนขาใหญให้เพิ่มขนาดขึ้นอีกหนึ่งขนาดเช่นกัน
  6. ไม่ควรใช้คามิโอสเตย์ขนาดที่เล็กกว่าขนาดที่หาได้เพราะจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
  7. ควรสวมใส่คามิโอสเตย์ตามคำแนะนำวิธีการสวมใส่


ตารางเลือกขนาดคามิโอสเตย์

ขนาด รอบเอว (นิ้ว) รอบสะโพก (นิ้ว)
M 24 - 26 33 - 35
L 26 - 29 35 - 37
EL 29 - 32 37 - 39
EEL 32 - 35 39 - 41
EEEL 35 - 38 41 - 43
คามิโอสเตย์ขนาดพิเศษ
ขนาด รอบเอว (นิ้ว) รอบสะโพก (นิ้ว)
4EL 38 - 41 43 - 45
5EL 41 - 44 45 - 47
6EL 44 - 47 47 - 49
7EL 47 - 50 49 - 51
หมายเหตุ: ขนาดพิเศษราคาเพิ่มตามที่กำหนด