การเลือกใช้คามิโอสเตย์ให้เหมาะกับรูปร่าง

เพื่อให้สเตย์แต่ละแบบ ทำหน้าที่แก้ไขรูปร่างสรีระของผู้หญิงแต่ละคนที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องเลือกรูปแบบของคามิโอสเตย์ให้ถูกต้อง เพื่อช่วยดูแลสรีระอย่างมีประสิทธิภาพ


 

เพื่อการดูแลรูปร่างให้สวยงามได้สัดส่วน เสริมสร้างบุคลิกภาพ ในทุกรูปร่างและความต้องการ คามิโอสเตย์จึงมีรูปแบบดังนี้